Trương Duy Nhất : Dựng Bùi Thị Minh Hằng thành “người phụ nữ của năm”, tôn vinh cách yêu nước bằng “máu trên máu dưới” của người phụ nữ văng tục này thành “biểu tượng của lòng ái quốc” thì chẳng khác gì phỉ báng chính hình tượng người phụ nữ và phỉ báng lòng ái quốc của người Việt.bieu tinh

Tôi ủng hộ các cuộc biểu tình của dân chúng và trí thức trong thời gian qua. Tôi kính trọng và ngưỡng mộ những tấm gương trí thức xuống đường. Tôi phản đối những hành động trấn áp, bắt bớ của chính quyền đối với những người biểu tình. Thậm chí, tôi cũng… tôn trọng cả cái cách “yêu nước” bằng “máu trên máu dưới” của người phụ nữ mang tên Bùi Thị Minh Hằng.

Nhưng tôn vinh Bùi Thị Minh Hằng thành “người phụ nữ của năm”, dựng hình tượng người đàn bà văng tục này thành “biểu tượng của lòng ái quốc của người Việt Nam hiện đại”, là “bà Trưng bà Triệu thời nay” thì chẳng khác gì phỉ báng chính hình tượng người phụ nữ và phỉ báng lòng ái quốc của người Việt.

Xem đoạn clip thể hiện “lòng yêu nước” bằng cả “máu trên và máu dưới” của “người phụ nữ của năm”, được tôn vinh là “biểu tượng của lòng ái quốc”:

Nguồn truongduynhat.org