Archive for Tháng Sáu, 1997

VTH: Bùi Đế Yên không chỉ là cây bút văn xuôi mà còn sáng tác nhiều thơ. VTH xin giới thiệu hai bài thơ của nữ tác giả trẻ, hội viên Hội VHNT tỉnh BR Vũng tàu. ĐIỀU ƯỚC Không có ai đó để mà yêu Không có ai để cùng mình đứng ngắm Ánh […]