Archive for Tháng Năm, 2006

ĐÀN ÔNG Liên xinh đẹp,có học thức,gia đình danh giá. Tốt nghiệp Đại học, Nàng được nhận vào một công ty Liên doanh nước ngoài với mức lương cao. Khỏi phải kể, nhiều người đàn ông ngưỡng mộ và săn đón nàng thế nào.Nàng chọn trong số ấy một giám đốc đã chững tuổi ,thông […]