Archive for Tháng Chín, 2008

Để quên

Posted: 6th Tháng Chín 2008 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

mùa thu để quên tia nắng vàng trong đóa cúc suốt mùa đông từng cánh cúc bồi hồi chim sẻ để quên viên sỏi bên cửa sổ lẻ loi buồn cửa sổ ngỏ bơ vơ cơn sóng trắng để quên vỏ sò trên cát biển chênh chao lắng hạt muối bùi ngùi anh để quên […]

Em lại mắc sai lầm

Posted: 2nd Tháng Chín 2008 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

em lại mắc sai lầm giữa mâm cao rộn tiếng cười hỉ hả giữa li chén cụng nhau viên mãn em rơi giọt lệ mồ côi em lại mắc sai lầm giữa nỉ non thương vay khóc mướn giữa thán cảm sực mùi son phấn em bật tiếng cười lẻ loi em lại mắc sai […]