Archive for Tháng Bảy, 2010

Tháng sáu đi qua

Posted: 2nd Tháng Bảy 2010 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

tháng sáu đi qua như nắng đi qua em khi đã chạm vào da thịt như nỗi buồn không hẹn trước niềm vui lững thững xa đêm đi qua sợi tóc em ngắn hơn tiếng ru của sóng những ngón mong manh không níu được ngày dài tiếng mưa hao mòn trong máng xối em […]