Archive for Tháng Chín, 2014

>>Nắng cuối trời (58) – Vũ Thanh Hoa Nắng cuối trời Truyện dài kỳ 59. Họp nhanh. Chỉ thị khẩn.  Trang  vừa ra khỏi phòng giám đốc Vcầm điện thoại định nhắn tin báo tình hình  nội dung buổi họp cho H thì nàng ngạc nhiên thấy vợ H bước ra từ một chiếc taxi đến […]

>> Nắng cuối trời (57) – Vũ Thanh Hoa Nắng cuối trời Truyện dài kỳ 58. Nàng ngả vào vai anh. Đời người ngắn ngủi biết bao, hạnh phúc càng ngắn ngủi. Nàng cảm nhận được hơi ấm của anh, da thịt của anh, mùi vị của anh, không thể lẫn với ai. Họ đến nơi […]

>> Nắng cuối trời (56) – Vũ Thanh Hoa Nắng cuối trời Truyện dài kỳ 57. Những lúc đơn độc nhất, Trang lại nghĩ đến H. Không biết giờ này anh đang ở đâu, làm gì, hay anh đã ngủ rồi… Mình có nên nhắn tin cho anh không… Nàng mở điện thoại, tìm thấy tên […]