Archive for Tháng Hai, 2019

QUA GIAO THỪA chúc nhau thời khắc xuân giao môi son đỏ rực trong bao lì xì một điêu ngoa một nhu mì du trôi vào giấc tình si một đời tít mù sáu mặt xoay chơi thả viên xúc xắc rối bời rủi may cuộc cờ ai trả ai vay thì như hành khất […]