Archive for Tháng Tư, 2019

Trò đùa – Vũ Thanh Hoa

Posted: 27th Tháng Tư 2019 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

TRÒ ĐÙA Cho A. viết tên em lên cửa kính ngày mai cơn mưa trắng nhòa viết tên em lên chiếc lá mùa thu mang lá bay xa đừng nhắn tin, đừng gọi cho em và nói về những ngày đã cũ cành hoa nhựa ngủ yên trong chiếc bình cơn mưa rào tan nhanh […]

Khâu vá – Vũ Thanh Hoa

Posted: 2nd Tháng Tư 2019 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

KHÂU VÁ sắp xếp những mảnh từ rạn vỡ những lời ngọt ngào những lời đắng cay bao mùa hè dịu mát bao mùa đông ấm nồng nước mắt, môi cười, giấc mơ vàng, trưa vắng…