Archive for Tháng Tư, 2019

Khâu vá – Vũ Thanh Hoa

Posted: 2nd Tháng Tư 2019 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

KHÂU VÁ sắp xếp những mảnh từ rạn vỡ những lời ngọt ngào những lời đắng cay bao mùa hè dịu mát bao mùa đông ấm nồng nước mắt, môi cười, giấc mơ vàng, trưa vắng…