Archive for Tháng Bảy, 2019

Ngơ ngác – Vũ Thanh Hoa

Posted: 7th Tháng Bảy 2019 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

NGƠ NGÁC rụng trắng con đường những cánh hoa rơi ai vừa gọi giấc mơ choàng thức giữa ngổn ngang nhớ quên gãy vụn em nhặt được tên anh thức dậy cả mùa xuân ngác ngơ tin những điều không có thật chờ đoàn tàu không bao giờ đến và nhận lỗi về mình