Archive for Tháng Mười, 2020

VTH – Mời bạn yêu thơ đọc chùm thơ vừa sáng tác trong tháng 10 -2020 của nhà thơ Hoàng Quý gửi vuthanhhoa.net: Mười hai câu Rồi sẽ gửi lại người đến tiếp Nắng hay mưa thì vẫn thế gian này Rồi sẽ lặng im, sẽ vô ưu như cỏ Khóc hay cười cũng gió […]

Viết ở Bãi Trước – Vũ Thanh Hoa

Posted: 9th Tháng Mười 2020 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa

  Mời bạn bấm vào đây nghe tác giả đọc bài thơ này   VIẾT Ở BÃI TRƯỚC(*) em buông tay câu chữ rơi qua bàn phím dòng hải lưu xóa nhòa màn hình trắng tên anh lạc sóng ngôn từ bao giờ kết được câu thơ cánh buồm ngác ngơ thủy triều nông nổi […]