Dụ dỗ mình – Vũ Thanh Hoa

DỤ DỖ MÌNH dụ dỗ mình tin những giọt mưa sẽ trở về sau khi rong ruổi qua bao ngày bão nổi ngồi chờ mình ên trong ánh hoàng hôn nhập nhoạng chẳng rõ

Read More

Giả tưởng – Vũ Thanh Hoa

GIẢ TƯỞNG một mình em đi trên sợi tóc dài trên kia là mây dưới kia là đá nhọn bóng chen bóng những hình nhân giẫm đạp hoang vu gió cũng đơn

Read More