Alo! Chồng!

Đăng ngày 01/11/2015 trong mục Ảnh vui sưu tầm, Thư giãn Lượt xem: 1 187 lần

 

 

ga lang

 “Alo, chồng không cần đón nữa, vợ kiếm được xe òy! ” winking

 

 

  1. Jack Huynh nói:

    Cuối cùng đàn ông vẫn là tội nghiệp nhất, trừ ông này ;-(