Anh và em không hẹn – Heinrich Heine (Đức)

Đăng ngày 18/11/2016 trong mục Tác phẩm chọn lọc, Thế giới Thơ Lượt xem: 812 lần

Anh và em không hẹn

Anh và em không hẹn,beautiful photography. gold heels? heck yeah.:
Cùng đi chuyến xe đêm.
Hai đứa cười vui vẻ,
Chỉ mình anh với em.

Sáng ra ta kinh ngạc,
Thấy người khách thứ ba
Là tình yêu lậu vé
Lén vào ngồi bên ta.

Người dịch Thái Bá Tân

NGUYÊN BẢN TIẾNG ĐỨC:

Wir fuhren allein im dunkeln

Wir fuhren allein im dunkeln
Postwagen die ganze Nacht;
Wir ruhten einander am Herzen,
Wir haben gescherzt und gelacht.

Doch als es Morgens tagte,
Mein Kind, wie staunten wir!
Denn zwischen uns saß Amor,
Der blinde Passagier.

Heinrich Heine