Bên anh em tìm đến6

Bên anh em tìm đến
Vào những ngày cô đơn.
Khi hồn em hưu quạnh
Không bạn bè ở bên.

Mà anh thì không muốn
An ủi em lâu hơn.
Dù người Nga ta vẫn
Thích chia sẻ nỗi buồn.

Anh không muốn lấp đầy
Trong hồn em khoảng trống –
Giữa hạnh phúc sắp đến
Với hạnh phúc đã qua.

Em chờ anh chỉ để
Khóc và buồn cùng nhau.
Còn ngày vui em sẽ
Chẳng chia với anh đâu…

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

NGUYÊN BẢN TIẾNG NGA:

Ты ищешь меня

Ты ищешь меня
Только в дни одиночества.
Когда никого —
Ни в душе, ни вблизи.

А мне утешать тебя
Больше не хочется,
Хоть это и любят
У нас на Руси.

И я не хочу заполнять
Этот вакуум —
Меж будущим счастьем
И счастьем былым.

Ты ждешь, чтоб мы вместе
Грустили и плакали.
А радостный день
Для тебя неделим…

Андрей Дмитриевич Дементьев