Từ nay ta không được cùng nhau
Sánh vai đi giữa đêm hè dịu mát
Dù tình yêu vẫn đẹp buổi ban đầu,
Trăng vẫn sáng và gió kia vẫn hát.

Kiếm mang nhiều cũng sẽ mòn bao,
Tim đạp mạnh sẽ xé tan lồng ngực.
Và tình yêu từng hồi hộp ước ao
Cũng phải nghĩ vì quá nhiều hạnh phúc.

Dù trăng kia vẫn sáng em ơi,
Cho anh, cho em, cho tình yêu hai đứa.
Nhưng đôi ta không bao giờ có nữa
Những đêm dài ước hẹn vui chơi…

 Người dịch: Thái Bá Tân

Nguyên bản tiếng Anh:

So we’ll go no more a roving

So, we’ll go no more a roving
So late into the night,
Though the heart be still as loving,
And the moon be still as bright.

For the sword outwears its sheath,
And the soul wears out the breast,
And the heart must pause to breathe,
And love itself have rest.

Though the night was made for loving,
And the day returns too soon,
Yet we’ll go no more a roving
By the light of the moon.