Chia một nghìn phần

Đăng ngày 29/12/2008 trong mục Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa Lượt xem: 1 522 lần

chia một nghìn phần sợi khói

thả
hư không

khói

lửng lơ

bay

chia một nghìn phần ngọn cỏ

xanh
và xanh

rưng rức

mắt ai

nhìn

chia một nghìn phần nỗi nhớ

buông tay
rơi

day dứt

đêm

đêm

chia một nghìn phần hoài niệm
ru lòng
quên

nhức nhối
mảnh
mảnh
ghim

29.12.2008