Chơi tem

Đăng ngày 29/06/2011 trong mục Muôn mặt cuộc sống, Thế giới Sắc màu, Thư giãn Lượt xem: 1 369 lần

Mình không thạo món chơi tem nhưng phải công nhận mỗi con tem là một tác phẩm nghệ thuật đáng ngưỡng mộ mang dấu ấn của mỗi Quốc gia, mời các bạn xem chơi:

Name: Phap_HH.jpg Views: 2803 Size: 40.1 KBName: Phap_HH2.jpg Views: 2790 Size: 27.4 KB

Name: Phap_HH3.jpg Views: 2780 Size: 24.0 KB

Name: Y.jpg Views: 2774 Size: 31.0 KBName: y3.jpg Views: 2741 Size: 16.4 KBName: pimp-gauguin-WallisFutuna2003-EtudesTetes.jpg Views: 2642 Size: 12.9 KBName: monet2.jpg Views: 2703 Size: 53.5 KBName: monet3.jpg Views: 2683 Size: 33.8 KB

Name: pimp-gauguin-Venezuela-SimonBolivar-small.jpg Views: 2670 Size: 28.7 KBName: pimp-gauguin-FrPoly1998-TahitianPleasures.jpg Views: 2656 Size: 15.7 KBName: pimp-gauguin-france1998-JacobFightingAngel-small.jpg Views: 2635 Size: 25.9 KB

Name: im2.jpg Views: 2554 Size: 11.5 KBName: Im.jpg Views: 2554 Size: 17.8 KBName: louvre.jpg Views: 2504 Size: 12.9 KB
Name: Romanticism-gb1975-Turner1-medium.jpg Views: 2613 Size: 16.3 KBName: Romanticism-gb1975-Turner2-medium.jpg Views: 2604 Size: 16.6 KBName: louvre1.jpg Views: 2491 Size: 12.5 KBName: birdB.jpg Views: 2441 Size: 49.0 KBName: Romanticism-gb1975-Turner4-medium.jpg Views: 2584 Size: 14.2 KBName: Romanticism-gb1975-Turner3-medium.jpg Views: 2585 Size: 15.2 KB


Name: reli2.jpg Views: 2416 Size: 18.7 KBName: reli3.jpg Views: 2410 Size: 17.7 KB

Name: bird.jpg Views: 2632 Size: 28.2 KBName: bird3.jpg Views: 2451 Size: 27.2 KBName: eng.jpg Views: 2422 Size: 82.2 KB

Name: eng2.jpg Views: 2408 Size: 74.7 KB