T1 2015vuthanhhoa

 1. soul nói:

  Vẻ đẹp là sự truyền cảm tinh khiết nhất của tâm hồn. Vẻ đẹp bừng sáng khi tâm hồn viên mãn.
  (Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power)
  _______________________

  “Beauty is the purest feeling of the soul. Beauty arises when soul is satisfied.”
  (Amit Ray, Nonviolence: The Transforming Power)