1. Quan Dương nói:

    Chúc VŨ THANH HOA một năm 2012 tràn đầy sung mản để song hành cùng hạnh phúc với những sáng tác luôn mới của mình
    Quan Dương
    Louisiana
    USA