CM noel14(2)

  1. painting nói:

    Đẹp thế này thì cứ ngồi nhà ngắm Ms Vũ Thanh Hoa, cần gì phải đi đâu, nhỉ!