kieu sa

Em có thể nghi những ngôi sao là lửa

Em có thể nghi những ngôi sao là lửa
Mặt trời kia có thể đổi xoay chiều
Cả sự thật có thể thành giả dối
Nhưng đừng nghi tấm lòng của anh yêu.

Bản dịch của Hoàng Nguyên Chương

(Bài thơ này trích trong tác phẩm kịch Hamlet. Đây là lời thư của hoàng tử Hamlet gởi cho quận chúa Ophelia)

Nguyên tác tiếng Anh:

“Doubt thou the stars are fire”

Doubt thou the stars are fire;
Doubt that the sun doth move;
Doubt truth to be aliar;
But never doubt I love.

William Shakespeare