Cuộc sống vốn phức tạp và có nhiều cám dỗ. Người khôn ngoan là người biết điểm dừng, trong mọi hoàn cảnh, kể cả những lúc ăn chơi và hưởng thụ. Đừng lúc nào cũng hết mình và rồi phải gánh những hậu quả “thương đau” bạn nhỉ!

Bạn sẽ dừng ở vạch nào đây?

Điều gì sẽ xảy ra? Bạn đã từng như thế?

Đừng lái xe quá tốc độ. Bạn nhìn thấy rõ hậu quả rồi đấy!

Theo MegaFun

VTH – Còn “Giới hạn hưởng thụ” trong lĩnh vực này, bạn dừng ở vạch nào?Mắc cỡ