Tác phẩm Vũ Thanh HoaThơ Vũ Thanh Hoa

Lạc vào bảo tàng mặt nạ – Vũ Thanh Hoa

LẠC VÀO BẢO TÀNG MẶT NẠ

lạc vào bảo tàng
gặp nhiều mặt nạ
nhận ra nhiều mặt quen rất lạ
nhiều mặt lạ thật quen

có những khuôn mặt vừa lạ vừa quen dày bao nhiêu lớp vỏ
dày đến đại bác bắn còn chưa chắc thủng
nói chi một cái nhếch môi

mặt nào của anh mặt nào của tôi
có khi quên mất
mặt cười có khi là khóc
mặt khóc có khi là cười

la liệt những mặt nạ người
chẳng tìm ra lối thoát
nhắm mắt
kệ đời trôi dạt
em tìm khuôn mặt  Anh…

28-3-2021
VŨ THANH HOA

Comment here