Million Roses ( Alla Pugacheva-1983 )

Đăng ngày 24/01/2011 trong mục Tác phẩm chọn lọc, Thế giới Thanh âm, Thư giãn Lượt xem: 1 564 lần