Chuyên mục ‘Nhàn đàm Văn chương’

THI CA MIỀN NAM 1954-1975 >> Thi ca Miền Nam 1954-1975 – Nguyễn Vy Khanh (2) 4 –  Nếu từ thời Thơ Mới, thơ đã tự do hơn, phóng túng hơn thơ cũ nhưng vẫn thường ở trong khuôn tế nhị, thơ mộng thì đến thời này nhất là ở những năm chiến tranh, tâm tình […]

THI CA MIỀN NAM 1954-1975 >> Thi ca Miền Nam 1954-1975 – Nguyễn Vy Khanh (1) Cũng thuộc nhóm Sáng Tạo nhưng hơi thơ mệnh yểu, Quách Thoại lên án chiến tranh, bạo lực, đồng thời chào mừng tự do và đòi hỏi dân chủ. Cõi tự do thật vô cùng quyến rũ : “Cờ dân […]

PHÊ BÌNH CÓ DÁM NÓI SỰ THẬT? Trước hết, phải khẳng định Phê bình văn học là gì? Đấy là sự thẩm định, phân tích, nhận xét và đánh giá văn học nói chung hay tác phẩm văn học nói riêng. Khác với người đọc đơn thuần chỉ thưởng thức văn học, nhà phê bình […]

THI CA MIỀN NAM 1954-1975 >> Anh đưa em đi trốn những giày vò ngày mai – Thanh Tâm Tuyền Tháng 7 năm 1954, cuộc chiến-tranh Đông-dương chấm dứt, nước Việt-Nam bị chia đôi. Trước thực tại mới, những nhà thơ ba miền tập hợp ở bên này vĩ tuyến 17 đã háo hức sáng tác, […]

Phê bình cần chú ý đặc trưng của thể loại. Do vậy, bên sự giống nhau chung của công việc phê bình, lại có sự khác nhau khi phê bình văn xuôi, thơ, hoặc kịch. Phê bình thơ khác phê bình văn xuôi, ở chỗ nó ít được nương tựa vào đối tượng miêu tả, […]