Chuyên mục ‘Ảnh vui sưu tầm’

Alo! Chồng!

Posted: 1st Tháng Mười Một 2015 by Vũ Thanh Hoa in Ảnh vui sưu tầm, Thư giãn

     “Alo, chồng không cần đón nữa, vợ kiếm được xe òy! ”     

Họa sĩ nữ

Posted: 3rd Tháng Bảy 2015 by Vũ Thanh Hoa in Ảnh vui sưu tầm, Thư giãn

Nhà có điều kiện

Posted: 21st Tháng Ba 2015 by Vũ Thanh Hoa in Ảnh vui sưu tầm, Muôn mặt cuộc sống, Thư giãn

Nhãn tiền

Posted: 15th Tháng Ba 2015 by Vũ Thanh Hoa in Ảnh vui sưu tầm, Thư giãn

Lên giường em nhé ;)

Posted: 18th Tháng Một 2015 by Vũ Thanh Hoa in Ảnh VTH chế, Ảnh vui sưu tầm, Thư giãn