Chuyên mục ‘Kịch bản’

Ngay từ những ngày đầu phát hiện Cinnema, các đạo diễn đã lập tức hiểu ra việc miêu tả tình yêu là nhiệm vụ quan trọng nhất. Dù chiến tranh, dù kinh dị, dù thảm họa thì đấy cũng chỉ là cái cớ, cái nền cho tình yêu nẩy sinh. Tàu Titanic có chìm xuống […]

Vong bướm

Posted: 1st Tháng Năm 2012 by Vũ Thanh Hoa in Kịch bản, Tác phẩm Văn nhân, Thi hữu, Blogger

>>Xem “Trò chuyện với hoa thủy tiên và…” trên vuthanhhoa.net >> Nguyễn Huy Thiệp thời Vong Bướm >>Nguyễn Huy Thiệp vì sao ‘Vong bướm’? >>Nguyễn Huy Thiệp và câu chuyện ‘Vong bướm’ >>Về Cái Tài của Nguyễn Huy Thiệp >>Nguyễn Huy Thiệp: Tôi thấy người thích tôi, và cả người ghét tôi… >>Nguyễn Huy Thiệp: “Ngày […]