Chuyên mục ‘Dịch Truyện’

Chị Minh Nguyệt đã dịch thơ Vũ Thanh Hoa sang tiếng Pháp, nay chị lại dịch truyện cực ngắn của Vũ Thanh Hoa sang tiếng Pháp. “Gai thép” là truyện cực ngắn được giải “Truyện hay cực ngắn ” của Tạp chí Thế giới mới  1993, đã in trong tuyển tập tái bản nhiều lần,  […]