VTH –  Hôm nay, lần đầu tiên thế giới có “Ngày Hạnh phúc” mình chợt thấy bâng khuâng… có lẽ hạnh phúc là:

>> Ở những nơi thế giới không thể hạnh phúc

Năm nay là năm đầu tiên Ngày Hạnh phúc Thế giới được tổ chức bởi Liên hợp quốc. Mục đích của ngày này là thúc đẩy những điều tích cực được lan tỏa trên khắp hành tinh.
Theo điều tra phỏng vấn, hàng ngàn người trên khắp hành tinh trong ngày hôm nay – thứ Tư, 20/3/2013, sẽ dành thời gian để tạo ra niềm vui cho những người xung quanh.

Khẩu hiệu ngắn của năm nay – “ACT” (Hãy hành động) được tao ra từ 3 chiến lược nhỏ: “Affirm the happiness pledge” (Hãy hứa rằng sẽ luôn vui vẻ), “Cheer Happy Heroes” (Cùng vui lên, những con người vui vẻ), và “Take part on the day” (Hãy tham gia vào ngày này nhé).


 

VTH sưu tầm

  1. yeah! nói:

    Nước ta đã được bầu là một trong mười nước hạnh phúc nhất hành tinh, người dân quanh năm suốt tháng hạnh phúc, vậy thì cái ngày gọi là ngày hạnh phúc thì để làm gì? Có cần cái ngày này không?

  2. Hạnh phúc là luôn được đọc bài viết của Vũ Thanh Hoa!