Ngốc – Silva Kaputikyan (Armenia)

Đăng ngày 22/05/2011 trong mục Tác phẩm chọn lọc, Thế giới Thơ Lượt xem: 3 303 lần
Tags:

Em bảo anh đi đi,
Sao anh không ở  lại ?
Em bảo anh đừng đợi,
Sao anh  vội  quay về ?

Lời nói gió thoảng bay,
Đôi mắt huyền đẫm lệ.
Sao mà anh ngốc thế !
Không nhìn vào mắt em.

(Chưa rõ người dịch)

Nguyên bản tiếng Armenia:

 Да, я сказала: “Уходи”

Да, я сказала: “Уходи”, –
Но почему ты не остался?
Сказала я: “Прощай, не жди”, –
Но как же ты со мной расстался?

Моим словам наперекор
Глаза мне застилали слезы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?