Ông Nguyễn Cao Kỳ, cựu phó tổng thống chính quyền Sài Gòn, vừa qua đời » NCK13

Tướng Kỳ trong buổi đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Dana Point, Nam Cali, 2006

Tướng Kỳ trong buổi đón tiếp Chủ tịch Nguyễn Minh Triết tại Dana Point, Nam Cali, 2006