Nói cho cùng, em là ai vậy,
số phận em là cái chi chi,
mà ngã xuống, vodka đầy lưỡi,
em vẫn còn kiêu hãnh đê mê?

Nói cho cùng, em là ai vậy,
khi giống như một kẻ hạ lưu,
hoa tai nhựa lóe lên lóe xuống,
em làm mình đài các liêu xiêu?

Nói cho cùng, em là ai vậy,
hả nữ nô của đánh lận tài tình,
bởi hèn nhát nên luôn áp miệng
bất kỳ ai đã lỡ tin mình?

Nói cho cùng, em là ai vậy,
nói cho cùng, tôi thực là ai,
mà gào thét sỉ nhục em đến thế
gắn tủi sầu em với nỗi đời trai?

Người dịch: Hồng Thanh Quang

Nguyên bản tiếng Nga:

Одной знакомой

А собственно, кто ты такая,

С какою такою судьбой,
Что падаешь, водку лакая,
А все же гордишься собой?

А собственно, кто ты такая,
К гда, как последняя мразь,
Пластмассою клипсов сверкая,
Играть в самородок взялась?

А собственно,кто ты такая,
Сомнительной славы раба,
По трусости рты затыкая
Последним, кто верит в тебя?

А собственно, кто ты такая?
И, собственно, кто я такой,
Что вою, тебя попрекая,
К тебе прикандален тоской?

1974