So sánh về hấp lực

Đăng ngày 24/07/2014 trong mục Ảnh vui sưu tầm, Thư giãn Lượt xem: 1 496 lần

xem aihon

  1. anh cu nặc nói:

    “God gave men both a penis and a brain, but unfortunately not enough blood supply to run both at the same time.”

    Chúa đã ban cho người đàn ông cái “của quý” và bộ não, tiếc thay, cơ thể không đủ máu để chạy hai cái bộ phận ấy cùng một lúc.

  2. hai dối nói:

    Vì hai bộ phận không làm việc được cùng lúc, nên chỉ yêu khi ngu !!!