Prince Ea, tên thật là Richard Williams, là một Rapper và Youtuber người Mỹ sinh năm 1988, làm đoạn clip “Gửi các thế hệ tương lai lời xin lỗi” để gửi đi thông điệp mạnh mẽ về môi trường.

Prince Ea

Prince Ea nổi tiếng với những đoạn clip ngắn thảo luận về chính trị, xã hội, môi trường và các vấn đề trong cuộc sống.

Trong đoạn clip “Gửi các thế hệ tương lai lời xin lỗi” này, anh gửi đi một thông điệp mạnh mẽ về môi trường bằng cách kết hợp giữa rap, diễn thuyết và những con số thống kê.

Theo Chung Chí Công
Tuổi trẻ