Posts Tagged ‘Bộ nhớ’

Bộ nhớ

Posted: 18th Tháng Năm 2011 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa
Tags:

đừng nhớ tên em hãy nhớ tên đối tác hợp đồng của anh đừng nhớ số điện thoại em hãy nhớ số password thẻ ATM của anh đừng nhớ số nhà em hãy nhớ địa chỉ E-mail của anh em dị bản trong trùng trùng ký tự data anh quá tải thất lạc password em […]