Posts Tagged ‘Chùm thơ Vũ Thanh Hoa trên QĐND cuối tuần’

Vũ Thanh Hoa vừa hân hạnh được nhà thơ Mai Nam Thắng chọn và giới thiệu chùm thơ trên báo Quân Đội Nhân Dân cuối tuần (Chủ Nhật ngày 12.9.2010) , xin copy về đây khoe cùng quý bạn đọc: