Posts Tagged ‘EM MẶC THẬT XINH TRONG ĐÁM CƯỚI CỦA ANH’

Tặng một người bạn gái Nhận tấm thiệp hồng anh gửi ở trên tay Chầm chậm mở ra, mong thời gian ngừng lại Em đọc mãi tên anh ghi bên trái Cạnh tên anh, tên cô gái không quen Đám cưới anh, người bên người đông chen Hoa lộng lẫy, rượu tràn li, đèn rực […]