Posts Tagged ‘NĂM THÁNG’

Năm tháng

Posted: 15th Tháng Năm 2011 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Vũ Thanh Hoa
Tags:

dưới mỗi bài thơ em đề năm tháng nơi những kỷ niệm co mình nơi những giấc mơ thức ngủ nơi bóng anh đi qua tiếng còi tàu vẳng xa nỗi nhớ tan khói trắng sóng giấu đại dương lớp lớp buồn mắt đêm ẩn ngàn bí mật những chiều cuối tuần rỗng vô định […]