Posts Tagged ‘PHẠM DẠ THỦY’

Gặp nhà thơ Phạm Dạ Thủy

Posted: 13th Tháng Tư 2009 by Vũ Thanh Hoa in Chân dung, Hình ảnh, Thư giãn
Tags:

Một nét đoan trang