Posts Tagged ‘Tập truyện mới của Vũ Thanh Hoa ra đời’

Những ngày cuối năm vô cùng tất bật với công việc cơ quan và gia đình nhưng Vũ Thanh Hoa như được tiếp thêm năng lượng bởi niềm vui: Tập truyện “Người nhìn thấu linh hồn” của Vũ Thanh Hoa đã chính thưc ra mắt Quý Bạn đọc! he he. LaughingLaughingLaughing Xin chia vui cùng […]