Posts Tagged ‘Thơ Vũ Thanh Hoa trên VOA news.com’

VTH – Tôi là người cẩn trọng và kín đáo, nhưng khi tham gia viết trên mạng, tác phẩm của tôi đến khắp nơi với nhiều đối tượng người đọc. Tôi nhận được nhiều thư hồi âm và chia sẻ cùng những bài viết về Thơ tôi… Tôi luôn bất ngờ và cảm động trước […]