Posts Tagged ‘Vấp’

Vấp

Posted: 16th Tháng Tư 2009 by Vũ Thanh Hoa in Tác phẩm Vũ Thanh Hoa, Thơ Lục bát, Thơ Vũ Thanh Hoa
Tags:

đêm sang vấp nửa giấc chiều sum vầy vấp nửa cô liêu phũ phàng thong dong vấp kiếp đa mang bão giông vấp vẻ dịu dàng từ em lãng quên vấp một cái tên nhặt mùa thu vấp ngả nghiêng lá vàng mưa dầm vấp nắng chang chang môi cười bất chợt vấp hàng lệ […]