Posts Tagged ‘VŨ THANH HOA : NGHIÊNG MÔI SỂNH MẮT VỚI LỤC BÁT’

VTH: Bất ngờ nhận được e-mail của một anh chàng ký tên…” Lãng Tử Đạt Ma”… hồi hộp quá ! Thì ra anh chàng đã “nghiên cứu” mình khá kỹ qua các bài thơ Lục Bát của mình và đã viết trên Lucbat.com thế này: (tại đây) Vũ Thanh Hoa Nghiêng môi sểnh mắt với […]