Posts Tagged ‘Vũ Thanh Hoa vô thức gọi tên mình’

VTH – Tháng Sáu và trời mưa rả rích từ trưa tới giờ… Chợt nhớ đến bài thơ Mưa Tháng Sáu và lời bình của nhà thơ Vương Cường, đăng lại với Bạn yêu thơ…