• Johann Wolfgang von Goethe; Ông được tôn vinh là nhà thơ số 1 của Đức .Có lẽ như Việt Nam yêu quý Nguyễn Du tác giả Truyện Kiều ;
    Nhà thơ sinh ngày 28 tháng 8 năm 1749 ở Frankfurt am Main mất ngày 22 tháng 3 năm 1832 ở Weimar, Hưởng dương 83 tuổi;
    Sinh thời ông là một nhà thơ, người quản lý nhà hát, nhà khoa học, nghệ thuật và chính khách.

TÌNH YÊU

thien thanJohann Wolfgang von Goethe gửi Charlotte von Stein

Chúng mình sinh ra từ đâu?
Từ tình yêu
Chúng mình sẽ bị mất mát đớn đau ?
Khi không có tình yêu
Cái gì giúp chúng mình vượt qua trắc trở ?
Tình yêu
Con người có thể tìm thấy tình yêu ?
Qua tình yêu
Cái gì khiến chúng mình nhòa lệ không lâu ?
Tình yêu
Cái gì có thế khiến gắn kết chúng mình vĩnh hằng ?
Tình yêu

Người dịch: Trúc Mai (Hà Giang)

NGUYÊN BẢN TIẾNG ĐỨC:

Liebe

An Charlotte von Stein

Woher sind wir geboren?
Aus Lieb.
Wie wären wir verloren?
Ohn Lieb.
Was hilft uns überwinden?
Die Lieb.
Kann man auch Liebe finden?
Durch Lieb.
Was läßt nicht lange weinen?
Die Lieb.
Was soll uns stets vereinen?
Die Lieb.

Johann Wolfgang von Goethe