>>Ngọn lửa thắp giữa muôn trùng biển khát – Đào Xuân Mai

Xem rối người

Đâu phải tự nhiên mà biết gật đầu
Tất cả phải giật dây đấy
Cả con trâu đang đi cày cũng vậy
Mọi bước đi đều theo nhịp tắc, rì.

Lão quan chốn quan trường bệ vệ thế kia
Quát một tiếng thăng đường, mọi người răm rắp cúi
Cả lũ quần thần đứng hầu quan cũng vậy
Nhưng! đều phải tuân theo hiệu lệnh phía hậu trường.

Cụ Xẩm già kéo cây nhị ví von
Chốn quan thì tham, dân vẫn thường gian vậy
Lão tuy mù mà tai nghe chuẩn đấy
Đâu phải cứ mù là chẳng biết gì đâu.

Nghe tiếng nhị đưa lão Lý Trưởng vểnh râu
Cây gậy trong tay giơ lên đầu ngoáy tít
Mắng cụ Xẩm gieo tin đồn thất thiệt
Có tiếng mõ khua …mẹ Đốp khúc khích cười.

Đào Xuân Mai
Viết ở trại viết văn Tam Đảo 26/7/2012

  1. dao xuan mai nói:

    Muội không đi Tam Đảo mà ở lại đi hát cho …các quan chức nghe thì chán chết, muội dạo này thế nào? khỏe không? lâu lắm không gặp, Tùng Bách đang đi Côn Đảo sắp ghé về Vũng Tàu chơi đấy, hẹn gặp lại nhé.