anh tranhÝ nghĩa lớn ẩn trong ly biệt

Ý nghĩa lớn ẩn trong ly biệt:
Yêu một ngày, yêu suốt một đời,
Tình là mộng – mộng là khoảnh khắc,
Sớm, muộn gì cũng tỉnh dậy thôi,
Còn con người cuối cùng phải tỉnh…

Người dịch: Thuý Toàn

BẢN TIẾNG NGA:

“В разлуке есть высокое значенье”

В разлуке есть высокое значенье:
Как ни люби, хоть день один, хоть век,
Любовь есть сон, а сон – одно мгновенье,
И рано ль, поздно ль пробужденье,
А должен наконец проснуться человек…

Фёдор Иванович Тютчев

6 tháng 8 năm 1851
Nguồn: Thơ Fedor Chiutchev, NXB Hội Nhà văn, 2003